Toker
 • gallery

  Kırşehir-Petlas Lastik Fabrikası Hammadde ve Üretim Tesisi Geoteknik Raporu
  Kırşehir-Petlas Tire Factory Raw Material and Production Plant Geotechnical Consultancy

 • gallery

  Aras İş Merkezi Temel Kazıklı Ankrajlı İksa Sistemi Projesi
  Aras Business Center Piled Anchor Retaining System Project

 • gallery

  Ege Plaza ve Dogus Oto Showroom Temel Kazısı Kazıklı ve Ankrajlı İksa Sistemi
  Dogus Oto Showroom Foundation Excavation Piled and Anchored Retaining System

 • gallery

  Gaziantep-Birecik Otoyolu Projesi ve Kontrolluk Hizmeti
  Gaziantep - Birecik Motorway Construction Supervision and Design

 • gallery

  Doğuş Otomotiv Bursa Showroom ve Servis Binaları İksa Sistemi Projesi
  Doğuş Automotive Bursa Showroom Retaining System

 • gallery

  Ankara Çankaya Konut ve İş Merkezi İksa Sistemi Projesi
  Ankara Çankaya Housing and Business Center Retaining System Project

 • gallery

  Tüprag Kışladağ Maden Sahası Kaba Toprak İşleri ve Kalite Kontrollük Hizmetleri
  Tüprag Kışladağ Gold Mine Earth Works Quality Control -Continued

Yapım Kontrollüğü

Mini Kazık
Enjeksiyon
Derin Drenaj
Düşey Dren ve Ön Yükleme
Jet Grout
Derin Temeller
Derin Kazı İksa Sistemi
Şev Stabilite Analizleri

Mini Kazık
Enjeksiyon
Derin Drenaj
Düşey Dren ve Ön Yükleme
Jet Grout
Derin Temeller
Derin Kazı İksa Sistemi
Şev Stabilite Analizleri