Toker

Geoteknik Laboratuvar Hizmetleri

Geoteknik laboratuvar hizmetleri geoteknik mühendisleri tarafından, zemin mekaniği ve zemin dinamiği ayrıca bina temeli inşaatı gibi bilimsel alanlarda yürütülen bir hizmettir. Amaç zemin özelliklerini inceleyip tespit etmektir. Toker Sondaj elde edilen veriler baz alınarak incelenen zemine en uygun bina planı çıkarılır.

Geoteknik Mühendisi Ne İş yapar?

Geoteknik ana bilim dalına bağlı olarak mesleklerini yerine getiren geoteknik mühendislerinin temel görev ve sorumluluklarını tek maddeyle özetlemek gerekirse; insan, çevre ve riskini değerlendirmek amacıyla geoteknik laboratuvar hizmetlerinden yaralanarak testler ve analizler yoluyla tasarım ve inşaat sektörünü desteklemektir. Spesifik olarak saymak gerekirse geoteknik mühendisinin işi;

  • Yapı tasarımları yapım aşamasındayken  yapının temelinin taşıyabileceği güvenli seviyedeki yük miktarını belirlemek,
  • Zemine uygulanan yüke bağlı olarak zaman içerisinde temelde ortaya çıkabilme ihtimali olan oturmaları belirlemek ,
  • İzin verilen sınırlar içerisinde  araştırma yapmak,
  • İstinat duvarı arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla inşa edilen dayanma yapılarını projelendirmek  ve dayanma yapılarına basınç yapmakta olan toprağın baskısını hesaplamak, tünel oluşturacak güzergah planını çıkarmak,
  • Geoteknik deprem mühendisliğinin çalışmalarından faydalanarak temel oluşturulan zeminin göçme riskini araştırmak,
  • Barajlarda sızıntı yapabilecek su miktarını tespit etmeye çalışmak, barajdan su taşması sonucunda ortaya çıkabilecek sıkıntıları saptamak, toprak barajlarının ölçülerini belirlemek,
  • Zemin dolgularının en münasip şekilde oluşturmaktır. Bütün bu incelemeler geoteknik laboratuvar hizmetleri ile gerçekleştirilmektedir.

Sizlerde tüm geoteknik laboratuvar hizmetleri ihtiyaçlarınız için firmamızla iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.

Geoteknik Laboratuvarlarında Yapılan Deneyler

Geoteknik laboratuvar hizmetleri kapsamında yürütülen deneyler şunlardır; su muhtevası deneyi, doğal birim hacim  ağırlık deneyi, kuru birim hacim ağırlık deneyi, özgül ağırlık deneyi, elek analizi ,  hidrometre,  atterberg limitleri ,  zemin sınıflama, kesme kutusu deneyi ( UU ) , kesme kutusu deneyi ( CU ) , kesme kutusu deneyi ( CD ) , kesme kutusu deneyi ( rezidüel ) , üç eksenli basınç deneyi ( UU ), üç eksenli basınç deneyi ( CU ) , üç eksenli basınç deneyi (CD), serbest basınç deneyi , konsilasyon deneyi, serbest şişme yüzdesi deneyi, serbest şişme basıncı deneyi, CRB deneyi, standart proktor deneyi , modifiye proktor deneyi.

Kaya mekaniği deneyleri ise; su muhtevası, doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık, tek eksenli basınç deneyi, üç eksenli basınç deneyi, nokta yükleme deneyi , elastisite modülü, poisson oranı, su emme belirleme deneyi, boşluk oranı belirleme deneyi , görünür yoğunluk belirleme deneyi , gerçek yoğunluk belirleme deneyi, açık gözeneklilik belirleme deneyi , doygunluk katsayısı belirlenmesi şeklinde sıralanır.

Temel Tasarımı İle İlgili Kriterler

Temel, üzerine gelen yapı ağırlığını destekleyen ve altındaki zemine dağıtan yapı üyesidir.  Yapının en önemli unsurudur denilebilir. Temel genel olarak iki gruba ayrılmıştır. Bunlar, yüzeysel ( sığ ) temeller ve derin temellerdir. Temelin tipi ve temel tasarımı, seçimi genel olarak iki farklı ana faktöre bağlıdır. Bunlar ; taşıma gücü kapasitesi ve mazur görülebilir oturma miktarıdır.

Taşıma gücü dediğimiz şey, temeli oluşturan yapının zeminde kırılmaya sebep olmadan zemine aktarabildiği en üst değerde ki taban basıncıdır. Taşıma gücünü hesaplama için kullanılmakta olan  kayma direnci parametrelerinin arazide bulunan gerilme ve drenaj şartlarına uygun laboratuvar deneyleri aracılığıyla elde edilmesi gerekmektedir.

Temel tasarımı ile ilgili birtakım geoteknik laboratuvar hizmetleri kriterleri mevcuttur. Bular şu şekildedir :

İdeal zemin profili oluşturulmuş mu ?

Zeminin parametreleri birden çok kez alınıp ortalamaları çıkarılmış mı ?

Taşıma kapasitesi hesapların yapılırken SPT sonuçları kullanılmış mı?

Temel taşıma gücü hem taşıma kapasitesi olarak hem de oturma limitleri yönünden hesaplanmış mı ?

Taşıma kapasitesi ve oturma hesapları aynı temel ebatları için tek tek hesaplanmış mı ?

Gerilme sönümlenmesi hesaplanmış mı ?

Hesaplarda kullanılan temel alt kotu uygun mu ?

Yatak katsayılarının belirlenmesinde temel boyutları hesaba katılmış mı ?

Yapılanmadan önce dikkat edilmesi gereken bu hususları sizin için en ince ayrıntısına kadar araştırarak çözümler üreten firmamızdan geoteknik laboratuvar hizmetleri konusunda yardım almak için iletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca ankara sondajzemin güçlendirme, zemin etüdü, kazık imalatı ve tüm sondaj işlemleri için firmamıza ulaşarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.