Toker

Ekipmanlar

 

Cinsi Markası Kapasite Adet
Zemin Presiyometresi Apageo 10 Mpa 2
İki Eksenli Dijital İnklinometre Sistemi Roctest-Telemac 50 m 1
İki Eksenli Dijital İnklinometre Sistemi Roctest-Telemac 100 m 1
Kazık Yükleme Deneyi Seti (2 Adet
Test Kirişi ve Aksesuarları)
Yerli Üretim 600 ton ( Eksenel
Yük )
1
Kazık Süreklilik Deney Cihazı ( Sonik) Profound 1
Hidrolik Deney Krikosu ve Güç Ünitesi Hidromekanik 500 ton 1
Hidrolik Deney Krikosu ve Güç Ünitesi Hidromekanik 350 ton 1
Hidrolik Deney Krikosu ve Güç Ünitesi Hidromekanik 90 ton 2
Dijital Piezometre Slope Indicator 1
Su Seviyesi İndikatörü Y.Kaya Makina 30 ve 50 m 2
İki Eksenli Dijital İnklinometre Sistemi Roctest-Telemac 50 m 1
Plaka Yükleme Deney Sistemi Y.Kaya Makina 30 ton 1
Plaka Yükleme Deney Sistemi Y.Kaya Makina 50 ton 1
Arazi CBR Test Cihazı UTEST 50 kN 1
Yüzeysel Nem ve Yoğunluk Ölçer Troxler-3440 3
Kum Konisi Test Cihazı Fore, Alfa 2