Toker

Laboratuvar Deneyleri

Laboratuvar Deneyleri

Laboratuvar Deneyleri

Doğal Su Muhtevası
Hidrometre ve Elek Analizi
Atterberg Limitleri
Dane Özgül Ağırlık
Doğal ve Kuru Birim Ağırlık
Tek Eksenli Basınç Deneyi
Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU, CU, CD,CK0)
Direk Kesme Deneyi (CU, CD)
Konsolidasyon Deneyi
Şişme Yüzdesi ve Şişme Basıncı
Düşen ve Sabit Seviyeli Geçirimlilik Deneyleri
Laboratuvar Kanatlı Kesici Deneyi
Standart ve Modifiye Proktor
CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı)
Nokta Yükleme Deneyi
Split Tensile
Deformasyon Poisson Oranı Tayini
Çekme Deneyi
Kayada Üç Eksenli Deneyi

Kaya Mekaniği Deneyleri

Doğal Su Muhtevası
Su Emme Deneyi
Porozite
Tek Eksenli Basınç Deneyi
Elastisite Modülü ve Poisson Oranı
Üç Eksenli Basınç Deneyi
Çekme Dayanım Deneyi (Direk ve Dolaylı)
Nokta Yükleme Deneyi
Ultrasonik Deney (Vp ve Vs hızları)
Kayada Dinamik Kesme Modülü ve Sönümlenme
Oranının Belirlenmesi (Tekrarlı Yükleme Deneyi)
Los Angeles Aşınma Deneyi

Arazi Deneyleri

Arazi Deneyleri

Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)
Dinamik Penetrasyon Deneyi (DPT)
Presiyometre Deneyi (PMT)
Kanatlı Kesici Deneyi (Veyn)
Sızma Deneyi (Permeabilite)
Basınçlı Su Deneyi (Lugeon)
Plaka Yükleme Deneyi
Yerinde Sıkışma Deneyi (Kum konisi ve Nükleer metod)
Dilatometre (Kayada Presiyometre)