Toker

Ankara Sondaj

Ankara sondaj bugüne kadar bütün mühendislik  işlemlerinde 44 yıllık engin tecrübesiyle ve eğitimli uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

​​​Sondaj Nedir?

Yüzyıllardır süren yeryüzü kazı delme işlemlerinde günümüzde en gelişmiş makineler tercih edilmektedir. Eskiye nazaran daha kolay ve kapsamlı olan bu sondajlama teknikleri mühendislere de kolaylık sağlamış, yapılan işin kalitesini arttırmıştır. Sondajın ilk kullanıldığı yıllarda tek seçenek olan darbeli sondaj tekniği günümüzde yerini döner sondaja bırakmıştır. Teknoloji değiştikçe iş makinelerinin de değişmesi ve gelişmesi gerekmiştir. İhtiyaca yönelik sondaj makineleri ve matkap uçları çeşitlendirilmiştir. Delme işlemleri yapılırken öncelikle toprak yapısı kontrol edilmelidir. Toprak yapısına uygun sondaj çeşidi ile planlamalar yapılmalıdır. Sondajın yapılabilmesi için toprağın yumuşak olmasına gerek yoktur. Sondaj sert kayalara, taşlara, topraklara da yapılabilmektedir. Ankara sondaj bünyesinde yer alan 4 adet paletli sondaj  makinesi ile oldukça kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Elektrik  İşleri Etüt İdaresinde bulunan sondaj makinelerinin büyük çoğunluğu bu tip makinelerdir. Ayrıca firma filosunda kamyona montajlı olan sondaj makinesinden de 3 adet mevcuttur. Zengin makine seçenekleriyle yapılacak sondajlamaya en uygun ekipman temini için yeterli matkap uçları, sondaj pompaları bütün yasal prosedürlere uygun olarak kullanılmaya hazır konumdadır.

Sondaj İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sondaj yapılmadan önce çalışma yapılacak alanda fiziki ortamın güvenli ve çalışılabilir olması ilk şartlardan biridir. İşlemlere başlamadan önce işin yapılacağı alana Ankara sondaj mühendislerinin ve makinelerin götürülmesi gereklidir. Bu alan sondaj makinelerinin girebileceği, platformların yerleşebileceği, su tesisatı çekmeye uygun ve eğimi çalışmaya elverişli olmalıdır. Makinelerin geçişi için yol planı çizilmelidir. Çünkü makinelerin gideceği yol minimum seviyede eğimli ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Sondaj platformu kurulurken yerdeki toprak tabakasının çamur olmama ihtimalleri hesaplanmalıdır. Sondaj su pompalanarak yapılacağı için bir su geçiş hattı döşenmelidir.  Sondaj sırasında ortaya çıkan yıkıntıların ya da numunelerin taşınması için nakliye araçlarına ihtiyaç duyulacaktır. Nakliye sırasında olası iş kazalarının önüne geçilmesi için verilen talimatlara %100 uyum sağlamalıdır.
Sondaj yapılacak olan yer mümkün olduğunca doğal afet risk bölgesi olmamalıdır. Doğal afetlerin yaşanma ihtimali her zaman göz önüne alınmalıdır. Ankara sondaj ekibi mühendisler ve uzman personel kadrosundan oluştuğu için yıllardır süren tecrübesiyle söz verilen işi zamanında ve maksimum verimle teslim etmektedir. İşi yapacak personelin iş gücü kaybı, zaman kaybı ve maddi kayıpların önüne geçilmesi için muhakkak eğitimli ve tecrübeli olması avantajınıza olacaktır. Bu nedenle daima mühendisler ve eğitimli teknik personel ile çalışmaya özen göstermelisiniz.

Neden Sondaj Yapılır?

Sondaj işlemleri çoğunlukla petrol ve doğal gaz gibi yer altında bulunan, keşfedilmemiş veya keşfedilmiş ama çıkarılması gereken kaynakları aramak için kullanılır. Çalışmalar yapılırken yer altındaki kaynakların ölçümü ve  testi için numune alınır. Ayrıca sondaj şebeke su kaynaklarını bulmak için ya da tamamen genel anlamda yeryüzü şekillerinin araştırılmasında kullanılabilir. Yerin delinmesi ile birlikte ortaya çıkan yerin katmanları ve suyun değişken yapısı yol gösterici olabilmektedir. Tecrübelerle sondajlamaya başlanan işlerde yerin yapısını bilmek çok önemlidir. Yer altında ki yapı değişebileceği için bilinçli ve temkinli bir şekilde sondajlama yapılmalıdır.

​​​​​Güvenilir Faaliyet

Ankara sondaj bugüne kadar yaptığı binlerce sondaj işleri ve mühendislik projeleri ile hizmetinin kalitesini zirveye taşımayı başarmıştır. Ulaştırma bakanlığı yol çalışmaları ve belediyelerin yapmış olduğu metro çalışmaları, doğal gaz arama sondajlama işlemleri tam kapasite kaliteli hizmet verdiğinin göstergesidir. Güvenilirliğini yasal düzenlemelerde istenen eksiksiz evrakları, yapılan anlaşmaları zamanında teslim etmesi, iş güvenliği prosedürlerine tam kapasite riayet ederek göstermektedir. Sizler de zemin güçlendirme, zemin etüdü, kazık imalatı, geometrik laboratuvar hizmeti ve tüm sondaj işlemleri için firmamıza ulaşarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.