Toker

Zemin Güçlendirme

Zemin güçlendirmede temel amaç, mekanik araçlar ile zeminin boşluk oranının azaltılması veya zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlar ile doldurulmasıdır. Bu karışımlar sayesinde istinat duvarları güçlü bir şekilde desteklenerek zayıf zemin üzerindeki herhangi bir ağırlığın taşınabilirliği artmaktadır. Zemin güçlendirme yöntemleri özetle, şu amaçlar ile gerçekleştirilmektedir:

1- Zayıf zeminin taşıma potansiyelini yükseltmek

2- Dolgu ve şevlerin stabilitesini sağlamak.

3- Zemindeki sıvı riskini azaltmak gibi hususları dikkate alarak firmamız tarafından zemin güçlendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yetersiz Zemin Koşulları İle Karşılaşıldığı Esnada Yapılabilecek Çözüm Önerileri

1- Sorunlu parselden vazgeçilip yeni bir arazi seçilebilmektedir.

2- Daha iyi nitelikli zemin tabakalarına ulaşmak için derin temeller tasarlanabilir.

3- Zayıf zemin kaldırılıp yerine daha dayanıklı malzeme kontrollü olarak dolgu yapılabilir.

4-Zayıf zemin üzerine inşa edilecek yapı, zemine uygun olarak tasarlanabilir.

5-Zemin güçlendirme esnasında zayıf zemin üzerine ağırlık yapmayacak şekilde tasarımlar dizayn edilebilmektedir.

6 -Yetersiz ve zayıf zemini iyileştirme yoluna gidilebilir.

Zemin İyileştirme Yöntemlerinin Avantajları

1- Kayma mukavemeti artar.

2-Kumlu zeminlerin sıkılığı , killi zeminlerin kıvamı  iyileşir.

3- Zeminin sıkışabilirliği azalır.

4- Zeminin şişme ve büzülme potansiyeli düşmektedir.

5- Zeminin permeabilitesi azalmaktadır.

6- Borulanmaya karşı mukavemeti artar.

7- Sıvılaşma potansiyeli azalır.

Zemin İyileştirmede Kullanılan Uygulama Yöntemlerinin Sınıflandırılması

Zemin iyileştirme esnasında kullanılan uygulama yöntemleri şu şekildedir :

1- Sadece inşaat aşamasında uygulanan geçici zemin güçlendirme yöntemleri

2- Zemine herhangi bir malzeme karıştırmadan uygulanan kalıcı zemin güçlendirme yöntemleri

3- Zemine olumlu yönde etkisi bulunan yöntemler

Zemin Güçlendirme Esnasında Derinliğe Bağlı olarak Sınıflandırma Yöntemleri

1- Derin iyileştirme yöntemleri

2- Yüzeysel iyileştirme yöntemleri

Zemin iyileştirme Yöntemleri

1- Vibrasyonlu (Titreşimli) Yöntemler : Vibrasyonlu yöntemler, çok kirli olmayan kohezyonsuz zeminler için uygundur. Zemin ince taneliyse farklı yöntemler ile  iterek ve deplasman  yaptırarak sıkıştıran bazı yöntemler kullanılmaktadır.

-Derin Sıkıştırma

-Kum Sıkıştırma

-Patlatma

2- Deplasman Teknikleri

– Kompaksiyon (Sıkıştırma) Kazıkları

– Ağırlık düşürme (Dinamik ) Kompaksiyon

– Kompaksiyon Enjeksiyonu

3-Karıştırma Teknikleri

– Kireç Kolonlarda zemin güçlendirme teknikleri

– Derin Karıştırma

– Jet Enjeksiyonu

– Önceden Karıştırma tekniği

3.grup yöntemlerde bir bağlayıcı katkı malzemesi ile (çimento, kireç ) zemin karıştırılarak taşlaştırılır. Zemin güçlendirme esnasında kolonlar, iki yönde kesişerek her iki yönde şerit şeklinde izole edilmekte ve sıvılaşmayı önlemektedir.

4-Diğer Yöntemler

– Zemini değiştirmeye ve yapısal dolgular

–  Çakıl dren kuyuları

– Yass düşürme

– Permeasyon Enjeksiyonu

Sıvılaştırma İçin Kullanılacak Diğer Yöntemler

-Kazıklı temel kullanımı

– Yapı etrafına diyafram duvar

-Palplanş perdelerle yalıtım

-Rijit Yapı

Ön Yükleme İle Konsolidasyon

Zemin güçlendirme işlemindeki bu yöntemde, konsolidasyonu hızlandırmanın en etkili yolu ise ön yükleme konsolidasyonunun farklı yönlerde drenajını sağlamaktır.

Taş Kolonlama Yöntemi

Taş kolonlar, benzer bir yöntem ile inşa edilir. Vibrokompaksiyon yönteminden farklı olarak çakıl dolgu kullanılmaktadır. Genellikle zemin güçlendirme işlemlerinde temiz kumlardan çok , killi veya siltli kumlarda kullanılır. Kuru yöntemde , viblatörle silindir bir çukur açılır ve aşağıdan yukarıya çakıl boyu taneler ile kırma taşlar doldurulur. Sıkıştırma vibrasyon ile vibratörün 0.5 m geri çekilmesi esnasında deplasmanla sağlanır. Taş kolonlar , zemin güçlendirme esnasında zeminin koşullarına ve ekipmana uygun şekilde genellikle 1 m. çapında olmaktadır. Bu çaplar ise genelde kare veya üçgen sistemde uygulanır. Merkezden merkeze kolon ağırlığı ise tipik olarak 1.5 -3.5 m.dir.

Yukarıda firmamız tarafından bahsi geçen zemin güçlendirme teknikleri hakkında detaylı bilgiye, http://toker.com.tr web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca Ankara sondajGeometrik laboratuvar hizmetlerikazık imalatızemin etüdü ve sondaj işlemleri için Toker Sondaj firmamızla iletişime geçebilirsiniz.