Toker

Zemin Etüdü Nedir Amacı ve Önemleri Nelerdir?

Zemin Etüdü Nedir Amacı ve Önemleri Nelerdir?

Zemin Etüdü,çalışmaları yeraltı katmanlarının lokasyonlarını, ne durumda olduklarını, ne tür jeolojik yapılardan oluştuklarını, katmanların hangi derinlikte olduğu ve kalınlıkları, kayaçların yoğunluğu, elektriğe karşı öz dirençlerini, katmanların sismik hızlarını ve ortamlar arası ivmeleri, yeraltı suyu derinliği ve tabakaların devimsel parametrelerini, deprem esnasında sergiledikleri duruşları tespit amacıyla yapılan analize zemin etüdü raporu denir. Ankarada zemin etüdü alınında da kalite ve tecrübesiyle sizlere yardımcı olan arasındaki Toker  adresinden bizimle iletişime geçip daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Zemin Etüdünün Amaçları Nelerdir?

Zemin etüdünün amaçları kısaca şunlardır;
– Yüzeysel ya da derin temel tipine karar vermek için gerekli bilgilerin elde edilmesi,
– Yeraltı su seviyesi durumunu belirlemek,
– Zeminlerin mühendislik özelliklerini belirlemek,
– Yapı temelinin taşıma gücünün belirlenmesi,
– Oluşabilecek ani ve zamana bağlı oturmalar, bu oturmaların etkileri ve çevrede oluşturacağı hasarlar gibi potansiyel problemleri tanımlamak,
– Zeminin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi,
– Destekli ve desteksiz kazı,  drenaj gibi inşaat problemlerini tanımak ve çözümü için ipuçları edinmek
– Çevre geo tekniği problemlerine çare olacak yolları belirlemek

Zemin Etüdü Neden Önemlidir?

İnşaat firmalarının kendilerine ek maliyet getirdiğinden dolayı yapmak istemedikleri zemin etüdü, daha sonra yapılarda oluşacak olan hasarların tamirinden ve yapı güçlendirilmesi için harcanacak zaman ve ekonomiden daha az olduğundan dolayı yapıda zamanla meydana gelebilecek zemin problemlerinin veya deprem sırasındaki zemin davranışından oluşabilecek sıvılaşma, oturma ve taşıma gücü kaybı gibi hasarları en aza indirebilmek için zemin etüt çalışmalarının güvenilir bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Zeminin şişme özelliğine sahip olması, üzerinde bulunduğu yapıda zamana bağlı hasara neden olabilmektedir. Özellikle aktif kil minerallerini ortaya çıkaran eden bu zeminler belirli yollardan su alarak büyük hacim değişikliklerine uğramakta hafif yapılarda büyük hasarlar meydana getirmektedir.Bu yüzden zemin etüdü yapılmalı ve olası bir durumda daha büyük sorunlara yol açılmamalıdır.

 

Zemin İyileştirmesi Nedir?

Zemin iyileştirmelerinde temel amaç, mekanik araçlarla zeminin boşluk oranının azaltılması veya zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması işlemidir.
İnsanların yaşantısını derinden etkileyen deprem gerçeği, son derece önemli olan yaşam ortamlarının güvenli oluşturulmasını gerektirmektedir.
Deprem-zemin-yapı arasındaki üçlü ilişki, özellikle zemin iyileştirmesinin doğru uygulanması ile olumlu sonuç verebilir.

Zemin İyileştirme Yöntemleri Nelerdir?

Son yıllarda yaygın olarak uygulanan yerinde zemin iyileştirme yöntemleri şunlardır:
– Enjeksiyon
– Jet-grouting
– Fore kazıklar ve Mini kazıklar
– Taş kolonlar şeklindedir.

Zeminin güçlendirme sistemi sayesinde mevcut zeminin, kayma dayanımı artar, gerilme-deformasyon modülü artar, sıkışması azalır, şişme ve büzülme potansiyeli kontrol altına alınır, çevre koşullarına bağlı olarak fiziksel ve kimyasal değişimleri önlenir ve sıvılaşma potansiyeli azalır. Yetersiz zeminler üzerine kurulan binalar bina zemin güçlendirmeye ve beton zemin güçlendirmeye ihtiyaç duyar. Ankarada Zemin Etüdü fiyatlarımız için Toker adresinden bizimle iletişime geçip daha detaylı bilgi alabilirsiniz.