Toker
 • gallery

  Çiğdem Mah. Kursal Apt. Mini Kazıklı Temel Takviyesi - Ankara

 • gallery

  Bolu Çimento Min Kazıklı Temel Takviyesi
  Bolu Cement Factory Foundation Support by mikro Pile 2016

 • gallery

  1Yeniköy Termik Santralı Depo basınçlı Enjeksiyonla Temel Takviyesi
  Yeniköy Power Plant Foundation support by pressure injection

 • gallery

  Bolu Çimento Min Kazıklı Temel Takviyesi
  Bolu Cement Factory Foundation Support by mikro Piles 2016

 • gallery

  Çiğdem Mah. Kursal Apartmanı Mini Kazıklı Temel Takviyesi 2006
  Çiğdem Mah. Kursal Apartment Underpinning by Micro Piles 2006

 • gallery

  Saçıkara GES Mini Kazıklı Temelleri
  Saçıkara Solar Energy Foundation with Micro piles

 • gallery

  Yeniköy Termik Santralı Depo basınçlı Enjeksiyonla Temel Takviyesi
  Yeniköy Power Plant Foundation support by pressure injection

Temel Takviyesi ve Zemin Islahı

Mini Kazık
Enjeksiyon
Derin Drenaj
Düşey Dren ve Ön Yükleme
jet Grout

Tufanbeyli Termik Enerji Santrali Zemin İyileştirmesi (Enjeksiyon) Projesi
Tomurcuk Sok. No 12 Temel Takviyesi – Ankara
Çiğdem Mah. Kursal Apartmanı Mini Kazıklı Temel Takviyesi
Tufanbeyli Termik Enerji Santrali Zemin İyileştirmesi(Enjeksiyon)Projesi
Tufanbeyli Termik Enerji Santrali Zemin İyileştirmesi(Enjeksiyon)Projesi
Tufanbeyli Termik Enerji Santrali Zemin İyileştirmesi(Enjeksiyon)Projesi
Tufanbeyli Termik Enerji Santrali Zemin İyileştirmesi(Enjeksiyon)Projesi