Toker
 • gallery

  1200 MW Kırıkkale Doğalgaz Çevrim Santralı 2011
  1200Mw Kırıkkale Natural Gas Combined Cycle Power Plant 2011

 • gallery

  AKKUYU NPP Deniz Sondajları
  Akkuyu NPP Offshore Drilling Works

 • gallery

  Akkuyu NPP Deniz Sondajları
  Akkuyu Offshore Drilling

 • gallery

  Akkuyu NPP Kara ve Deniz Sondajları
  Akkuyu NPP Onshore & Offshore Drilling Works

 • gallery

  Akkuyu NPP Sondaj Çalışmaları
  Akkuyu NPP Drilling Works

 • gallery

  Akkuyu NPP Sondaj Çalışmaları
  Akkuyu NPP Drilling Works

 • gallery

  Alaaddin Cami Restorasyonu
  Alaaddin Mosque Restoration

 • gallery

  Aliağa SOCAR Projesi Sondajları 2013
  Aliağa SOCAR Project Drilling works 2013

 • gallery

  Dikmen Vadisi Konutları
  Dikmen Valley Housing Project

 • gallery

  İzmir Bayraklı Şehir Hastahanesi
  Izmir Bayraklı Regional Hospital

 • gallery

  KKarot Değerlendirme Ofisi
  Core Evaluation office

 • gallery

  Karot Depolama
  Core Storage

 • gallery

  Nahçivan HES Regulatör Zemin Etüdü-Azerbeycan -2009
  Nahçivan HPP Regulator Soil Investigation-Azerbaijan-2009

 • gallery

  Next Level Beytepe Heyelan Sondajları
  Next Level Beytepe Landslide Drilling Works

 • gallery

  Next Level Beytepe Konut Projesi
  Next level Beytepe Housing Project

 • gallery

  Sinop NPP Sondajları
  Sinop NPP Drilling Works

Sondajlar

Kara Sondajları
Temel Sondajlar
Maden Sondajları
Jeolojik Etüd Sondajları
Baraj ve Gölet Sondajları

1200 MW Kırıkkale Doğalgaz Çevrim Santralı
Akkuyu NPP Jeolojik Hidrojeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar
Akkuyu NPP Kara ve Deniz Sondajları
Akkuyu NPP Sondaj Çalışmaları
Akkuyu NPP Sondaj Çalışmaları
Aliağa Petkim Hava Ayırma Ünitesi Sondajları
Aliağa SOCAR Projesi Sondajları
Atakaş Çelik Fabrikası
Karot Deposu
Nahçivan HES Regulatör Zemin Etüdü-Azerbeycan