Toker

Kazık İmalatı (Fore Kazık) Yapım Aşamaları ve Çeşitler

Kazık İmalatı (Fore Kazık) Yapım Aşamaları ve Çeşitleri

Ankara sondaj firmaları arasındaki firmamızın kazık imalatı aşamalarından önce gelin birlikte kazık imalatının ne olduğunu öğrenelim.
Kazık imalatı: Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanan betonarme işlemine denir.
Fore kazık yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat sıralamamız aşağıdaki gibidir:

 • Muhafaza borusunun yerleştirilmesi
 • Zemin şartlarına bağlı olarak, kuyu stabilitesinin sağlanabilmesi için muhafaza borusu sürülür. Muhafaza borusunun sürülmesi ve çıkarılması için farklı ekipman ve teknikler mevcuttur.
 • Delgi yapılması
 • Foraj (delgi) / Kazı işlemi zemin tipine bağlı olarak auger, bucket ve core barrel ekipmanları yardımı ile yapılır.
 • Donatı kafesinin yerleştirilmesi
 • Tasarım uzunluğunda hazırlanan ve bağlanan donatı kafesleri, kuyuya kazık makinesi veya servis vinci yardımı ile indirilir.
 • Beton dökümü
 • Betonlama işlemi tremie yöntemi ile dipten yukarıya doğru yapılır.
 • Muhafaza borusunun çıkarılması
 • Beton dökümünden sonra muhafaza borusu çıkarılır.
  Şimdi Kazık imalatının çeşitlerini inceleyelim;

 

 

Betonlama

 • Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben içine tremi borusu servis vinci ile indirilecektir
 • Betonlama tremi borusu ile yapılarak betonun segregasyonu önlenecektir.
 • Tremi betonunun yüksek slumplı (minimum 15 cm) ve akışkan olması gereklidir.
 • Betonlama başlamaden önce tremi borusu tabandan 30-40 cm yukarı çekilecektir.
 • Yer altı suyunun betonla karışmasını önlemek için tremi borusu sürekli ve asgari 2 m beton içinde kalacaktır.
 • Betonlama, kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.

Baret Kazık İmalatı

Forekazıklar ile benzer hesaplama ve çalışma prensibine sahip baret kazık imalatını şekil ve döküm tekniği olarak onlardan ayrılan yapılardır.
Baret kazık imalatında temeller, yük doğrultusunda imal edilebileceği için depremsellik yönünden daha avantajlıdır.
Yanal yük taşıma kapasiteleri, fore kazıklara göre daha yüksektir.
Proje şartlarına göre farklı geometrik kesitlerde (H, +, I, T, П v.b.) imal edilebilirler.
Baret kazık imalatı delgi, kılavuz duvar imalatı, donatının yerleştirilmesi ve beton dökülmesi şeklinde inşaa edilir.
Baret kazık imalatı çok büyük yapı yüklerini taşıyayacak şekilde, büyük kesitlerde ve uzunluklarda imal edilebilir.

Mini Kazık İmalatı

Temel kazığı veya derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan kazı imalatlarıdır.
Mini kazık imalatında sert kayaları delmek için compresör yardımıyla darbeli delgi yöntemi uygulanmaktadır.Mini kazık imalatında iksa sisteminin inşasına
önce düşey elemanlar olarak inşa edildikten sonra, kademeler halinde kazı yapılarak projesinde öngörülen seviyelerde kiriş ve ankrajlar inşa edilir.
Mini kazık imalatında konumlarının başlangıçta doğru yerleştirilmesi amacıyla gerektiğinde kılavuz duvarlar kullanılabilir.