-


Laboratuvar Deneyleri

Zemin Mekaniği Deneyleri

 • Doğal Su Muhtevası
 • Hidrometre ve Elek Analizi
 • Atterberg Limitleri
 • Dane Özgül Ağırlık
 • Doğal ve Kuru Birim Ağırlık
 • Tek Eksenli Basınç Deneyi
 • Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU, CU, CD,CK0)
 • Direk Kesme Deneyi (CU, CD)
 • Konsolidasyon Deneyi
 • Şişme Yüzdesi ve Şişme Basıncı
 • Düşen ve Sabit Seviyeli Geçirimlilik Deneyleri
 • Laboratuvar Kanatlı Kesici Deneyi
 • Los Angeles Aşınma Deneyi
 • Standart ve Modifiye Proktor
 • CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı)

Kaya Mekaniği Deneyleri

 • Doğal Su Muhtevası
 • Su Emme Deneyi
 • Porozite
 • Tek Eksenli Basınç Deneyi
 • Elastisite Modülü ve Poisson Oranı
 • Üç Eksenli Basınç Deneyi
 • Çekme Dayanım Deneyi (Direk ve Dolaylı)
 • Nokta Yükleme Deneyi
 • Ultrasonik Deney (Vp ve Vs hızları)
 • Kayada Dinamik Kesme Modülü ve Sönümlenme
  Oranının Belirlenmesi (Tekrarlı Yükleme Deneyi)

Menu item

Kaya Mekaniği Laboratuvarı

Menu item

Kayada Direk ve İndirek Çekme Dayanım Deney Ekipmanı (Solda) Kayada Tekrarlı Yükleme Deney Ekipmanı (Sağda)

Menu item

Kayada Tek Eksenli ve Üç Eksenli Deney Ekipmanı ( Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Okuma Sistemi)

Menu item

Tek Eksenli ve Üç Eksenli (UU,CU,CD,CK0) Basınç Deneyi Ekipmanları

Menu item

Ultrasonic Dalga Hızı Ölçüm Cihazı

Menu item

Zemin Mekaniği Laboratuvar