Toker
 • gallery

  Akkuyu NPP Yeraltı Su Seviyesi Gözlem Kuyusu-2012
  Akkuyu NPP Groundwater Level Observation Well-2012

 • gallery

  Akkuyu NPP Yeraltısuyu Gözlem Kuyuları
  Akkuyu NPP Groundwater Observation Wells

 • gallery

  Kışladağ Altın Madeni Depolama Alanı
  KIşladağ Gold Mine Leach Pad

 • gallery

  Kuyuda Pompaj Deneyi
  Pumping Test in Well

 • gallery

  Yağ-Su Ayırıcı
  Oil Water Seperator

Çevre Geotekniği ve Hidrojeolojik Araştırmalar

Hidrojeolojik Etüd
Su Kuyuları
Pompaj Deneyleri
Jeofizik Etüd
Gözlem Kuyuları
Yer Altı Suyu ve Çevre Kirliliği Araştırmaları
Yer Altı Suyu Kirlilik Araştırması
Toprak Kirlilik Araştırması ve Temizlenmesi

Akkuyu NPP Yeraltısuyu Gözlem Kuyuları
Akkuyu NPP Yeraltı Su Seviyesi Gözlem Kuyusu