Toker

Yapım Kontrollüğü

Yapım Kontrollüğü

Otoyol Kontrollük Hizmetleri
Geoteknik Müşavirlik ve
Danışmanlık Hizmetleri
Kalite Kontrol Hizmetleri
Otoyol ve Devlet Yolu Projeleri
Derin Kazı ve İksa Projeleri
Yüzeysel ve Derin Temel Projeleri
Heyelan Etüd ve Önleme Projeleri
Dolgu/Yarma Şev Stabilite Analizleri
Drenaj Projeleri
Zemin Islahı Projeleri
Temel Takviye Projeleri
Enerji Santralleri ve
Endüstriyel Tesis Temelleri
Rıhtım, İskele ve Liman Temelleri
Havaalanları (Uçak sığınakları ve yapı
temelleri, pist alt yapı projelendirmesi)