Toker
 • gallery

  Kızılay Metro Station Excavation Instrumentation for Deformation and Stress Monitoring
  Kızılay Metro İstasyonu Kazısı, gerilme kontrolü ve deformasyon ölçümü için Enstrumentasyon

 • gallery

  Dijital İnklinometre
  Digital Inclinometer

 • gallery

  Kızılay Metro İstasyon Kazısı Gerilme kontrolü ve Deformasyon Ölçümü için Enstrumentasyon
  Kızılay Metro Station Excavation Instrumentation for Deformation and Stress Monitoring

 • gallery

  Sinop - Boyabat Yolu İnklinometre Ölçümü
  Sinop - Boyabat Highway Inclinometer Measurement

Aletsel Gözlemler

İnklinometre
Elektrikli Piyezometre Deneyi
Yüzeysel Oturma Plakaları
Derin Oturma Plakaları
Yük – Basınç Ölçümü

Dijital İnklinometre
İskenderun Sugözü Termik Santrali Elektrikli Piyezometre Ölçümü
İskenderun Sugözü Termik Santrali Yüzeysel ve Derin Oturma Plakaları
Kızılay Metro İstasyonu Kazısı Gerileme Kontrolü ve Deformasyon için Enstürmantasyon
Kızılay Metro İstasyonu Kazısı Gerilme ve Deformasyon kontrolü için Enstürmantasyon